Kitaay bizhikikwe/Amanda Myers

Mother/artist/educator

Mixed blood Anishinaabe, Métis kwe

© 2018 by Amanda Myers. Proudly created with Wix.com

Amanda Myers Artistic Experiences, Amanda Myers Art. 

  • Facebook Black Round